Szkolenia

STRATEGIC THINKING INTENSIVE 2018

Moduł I – Podstawy strategicznego myślenia

▪ Proces podejmowania decyzji – w jaki sposób podejmować skuteczne
decyzje? Od analizy sytuacji wyjściowej do testowania i wdrożenia
rozwiązań.

▪ Radzenie sobie z wątpliwościami i lękiem, które towarzyszą podejmowaniu
decyzji.

▪ Czym się różni strateg od taktyka?

▪ Oczekiwania jakie stawia się strategowi (kompetencje skutecznego
stratega).

▪ Implementacja: praktyczne ćwiczenia procesu podejmowania decyzji.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz ofertę szkoleniową, która znajduje się poniżej. Szach-Mat! 🙂